Obrazci
Zahvaljujem se Vsem, ki ste kupovali v spletni trgovini Staskka. Nakup preko spletne trgovine več ni mogoč, do predaje trgovine. Prodamo utečene in na prvem mestu rangirane otroške spletne trgovine STASKKA, otroškehiške, otroškekuhinje, dječje kućice - Več informacij tukaj
Izdaja UJP e-računov za proračunske uporabnike.

Obrazci

Obrazec z informacijami v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe

Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe 


OBRAZEC Z INFORMACIJAMI V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE SKLENJENE NA DALJAVO

 

Pravica do odstopa od pogodbe

 

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa.

Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest  na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik oziroma, v primeru delne izdobave posameznih kosov blaga iz enega naročila rok potečete  14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest  na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

 

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno  izjavo obvestiti podjetje MEDIAL, Interaktivne rešitve, Staša Rep S.P., Ulica A.M.Slomška 5a, 3230 Šentjur, Slovenija, e-naslov: [email protected] o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno  uporabi priložen vzorčni odstopni obrazec.  Ne glede na obliko odpovedi mora  potrošnik podjetju predložiti kopijo računa.

Da  bi  se  rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da  je  obvestilo  v zvezi  z  uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

 

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14  dneh od dneva  prejetja  obvestila  o odstopu  od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave  (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede na potrošnikov TRR, ki ga navede pri odstopu od pogodbe;  v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza,  da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek  se zgodi prej.

Potrošnik  blago  vrne ali  izroči  podjetju, ki  je  potrošniku  blago  dostavilo,  brez  nepotrebnega odlašanja  in v vsakem  primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na  katerega je potrošnik obvestil podjetje o  dostopu  od pogodbe. Rok se upošteva,  če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

 

Potrošnik odgovarja samo za  zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

 

Omejitve pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe:

 

Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Možnost vračila ne velja za:

 

-  za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika, tj. blago, ki ni izdelano vnaprej, temveč na podlagi osebne potrošnikove izbire ali odločitve;

 

V Šentjurju, 12.5.2018


MEDIAL, Interaktivne rešitve, Staša Rep S.P.

Ulica A.M. Slomška 5a

3230 Šentjur

Slovenia